Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

BOK

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 – 15.00, gdzie:

 • zawieramy umowy kompleksowe na dostawę ciepła,
 • zawieramy umowy o świadczenie usług konserwacyjnych,
 • przyjmujemy reklamacje dotyczące wysokości opłat,
 • udzielamy informacji na temat wysokości wystawionych faktur,
 • pomagamy w skontaktowaniu się z innymi komórkami organizacyjnymi w MPEC TERMAL S.A.

Ponadto w Biurze Obsługi Klienta udzielamy informacji na temat:

 • aktualnych stawek opłat za ciepło,
 • zasad rozliczania ciepła,
 • zasad zwiększenia lub zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej,
 • wszystkich dodatkowych usług świadczonych przez MPEC TERMAL S.A.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
ul. Przemysłowa 3

 • umowy kompleksowe dostarczania ciepła, umowy o świadczenie usług konserwacyjnych, zmiana mocy zamówionej, tel. 698 637 116
 • faktury za ciepło, tel. 698 637 116
 • odczyty ciepłomierzy, tel.  698 637 116