Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.
Lubinie wprowadza z dniem 06.03.2024r. decyzją Prezesa URE
nr OWR.4210.66.2023.208.XVII.MRK z dnia 19 lutego 2024r. ,zmianę taryfy dla ciepła.

Tutaj można pobrać plik z obowiązującą taryfą: TARYFA 2024

Tutaj można pobrać cennik na dostawę ciepła z lokalnego źródła ciepła typu
powietrzna pompa ciepła: TARYFA pompa ciepła

Uwaga!

W związku ze zmianą taryfy przez WPEC w Legnicy S.A., informujemy naszych Klientów, że zgodnie z p.4.1. taryfy MPEC TERMAL S.A. w Lubinie, rozliczenia będą uwzględniały zmianę cen ustaloną w taryfie dostawcy ciepła.

Poprzednia taryfa:

INFORMACJA O MAKSYMALNYCH CENACH DOSTAW CIEPŁA obowiązujące od dnia 05 października 2023
INFORMACJA O MAKSYMALNYCH CENACH DOSTAW CIEPŁA obowiązujące od dnia 14 czerwca 2023
INFORMACJA O MAKSYMALNYCH CENACH DOSTAW CIEPŁA obowiązujące od dnia 13 maja 2023
INFORMACJA O MAKSYMALNYCH CENACH DOSTAW CIEPŁA obowiązujące od dnia 1 maja 2023
INFORMACJA O MAKSYMALNYCH CENACH DOSTAW CIEPŁA obowiązujące od dnia 14 kwietnia 2023
INFORMACJA O MAKSYMALNYCH CENACH DOSTAW CIEPŁA obowiązujące od dnia 1 marca 2023

Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

  1. opłata za zamówioną moc cieplną
  2. opłata zmienna za ciepło
  3. cena nośnika ciepła
  4. opłata stała za usługi przesyłowe
  5. opłata zmienna za usługi przesyłowe

Opłaty z pozycji od 1 do 3 oblicza MPEC TERMAL S.A. według wzorów podanych w taryfie dla ciepła, na podstawie cen ustalonych w zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfach WPEC w Legnicy S.A. i Energetyka sp. z o.o. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4 i 5) ustala MPEC TERMAL S.A. na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.

Na podstawie cen i stawek MPEC TERMAL S.A. ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.
W oparciu o wymienione opłaty zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby nie będące odbiorcami.