Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Drobne inwestycje ale przede wszystkim odpowiednie nawyki gospodarowania ciepłem mogą racjonalnie zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania nawet o 40%.. Oszczędzając ciepło przyczynisz się również do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, które poprzez ograniczenie wykorzystania paliw oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych będzie Ci za to wdzięczne.

więcej
Wózek dziecięcy

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

zobacz więcej odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania

Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę kompleksową dostarczania ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator. MPEC TERMAL nie decyduje o terminie włączenia ogrzewania.

Ciepłomierz  jest to przyrząd pomiarowy, służący do pomiaru zużycia ciepła. Zmierzone wartości fizyczne (objętość oraz temperatura zasilania i powrotu nośnika ciepła) są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ); ciepłomierz podlega kontroli organów administracji miar w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia i zatwierdzania typu. Dowodem legalizacji ciepłomierza lub jego części składowej jest cecha legalizacyjna z datą legalizacji – okres ważności cechy wynosi 5 lat (nie licząc roku legalizacji)

Jest to urządzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Podzielnik ma też za zadanie mobilizować mieszkańców do racjonalnego korzystania z ciepła. Należy jednak pamiętać, jest jedynie wskaźnikiem podziału kosztów, a nie urządzeniem pomiarowym mierzącym zużycie ciepła w całym budynku.

Termozawór reguluje dopływ wody do kaloryfera przez co wpływa na ilość ciepła dostarczonego przez grzejnik do pomieszczenia. Zmiany temperatury w pomieszczeniu wpływają na otwarcie lub zamknięcie zaworu w grzejniku. Przykładowo, gdy otworzymy okno by szybko wywietrzyć pokój, temperatura powietrza spadnie, termostat to zauważy i zwiększy przepływ wody przez grzejnik, by uzupełnić tę stratę ciepła.

MPEC TERMAL S.A. nie prowadzi kalkulacji i rozliczeń w tym zakresie. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na poszczególne lokale leży już w gestii właściciela budynku, Spółdzielni Mieszkaniowej, Administratora/Zarządcy, który jest zobligowany do opracowania w tym zakresie wewnętrznego regulaminu zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. rok 2012. Poz. 1059) Art. 45a.