Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

Relacje inwestorskie

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Aktualne ogłoszenia

(16.06.2023r.) ZAPROSZENIE:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal”
Spółka Akcyjna w Lubinie zwołuje w trybieart. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(07.03.2023r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna
w Lubinie zwołuje w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(01.02.2023r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna
w Lubinie zwołuje w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(14.09.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna
w Lubinie zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(12.08.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna
w Lubinie zwołuje w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(08.07.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Spółka ECON TRADER Spółka z o.o. z siedzibą w Wojkowicach jako Akcjonariusz Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A. w Lubinie w trybie art. 399 §3 Kodeksu
spółek handlowych w zw. z §26 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.”

________________________________________

(07.07.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(19.05.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(16.05.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(13.05.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(09.11.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(31.08.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(15.03.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

________________________________________

(17.12.2020r.) WEZWANIE:
„Piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce”

________________________________________

(07.12.2020r.) WEZWANIE:
„Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce”

________________________________________

(13.11.2020r.) WEZWANIE:
„Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce”

________________________________________

(29.10.2020r.) WEZWANIE:
„Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce”

________________________________________

(30.09.2020r.) WEZWANIE:
„Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce”

________________________________________