Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

O nas

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej TERMAL S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ogółem
5 600 000,00 zł, i dzieli się na 1 600 000 akcji
o wartości nominalnej 3,50 zł każda, w tym:
1) 721 952 akcji imiennych serii AA, których
właścicielem jest MPWiK Sp.z o.o.
2) 878 048 akcji zwykłych na okaziciela serii BB,
których właścicielem jest Econ Trader Sp.z o.o.

rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 22.09.2014r., nr KRS 0000018162

podstawa działania: Statut Spółki MPEC “Termal” S.A.
(Repertorium A Nr 2618/2014 z dnia 07.05.2014r.)