tel. (076) 74 98 293


Aktualne cenniki taryfowe


Uwaga!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A.
Lubinie wprowadza z dniem 15.12.2022r. decyzją Prezesa URE
nr OWR.4210.36.2022.208.XVI.MRK z dnia 30 listopada 2022r.,nową taryfę dla ciepła.  


Tutaj można pobrać plik z obowiązującą taryfą: TARYFA 2022


Tutaj można pobrać cennik na dostawę ciepła z lokalnego źródła ciepła typu powietrzna pompa ciepła.


Uwaga!

W związku ze zmianą taryfy przez WPEC w Legnicy S.A., informujemy naszych Klientów, że zgodnie z p.4.2. taryfy MPEC TERMAL S.A. w Lubinie, rozliczenia będą uwzględniały zmianę cen ustaloną w taryfie dostawcy ciepła.