tel. (076) 74 98 293
Aktualne ogłoszenia

(07.03.2023r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 402 §3
Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(01.02.2023r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 402 §3
Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(14.09.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji
do art. 398 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(12.08.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 402 §3
Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(08.07.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Spółka ECON TRADER Spółka z o.o. z siedzibą
w Wojkowicach jako Akcjonariusz Spółki
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
„Termal” S.A. w Lubinie w trybie art. 399 §3 Kodeksu
spółek handlowych w zw. z §26 ust. 1 Statutu
Spółki, ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(07.07.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji
do art. 398 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(19.05.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji
do art. 398 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(16.05.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji
do art. 398 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(13.05.2022r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji
do art. 398 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(09.11.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji
do art. 398 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(31.08.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(15.03.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 400 Kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(17.12.2020r.) WEZWANIE:
„Piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(07.12.2020r.) WEZWANIE:
„Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(13.11.2020r.) WEZWANIE:
„Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(29.10.2020r.) WEZWANIE:
„Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(30.09.2020r.) WEZWANIE:
„Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)