Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2024.”