„Dostawę, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych
dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kopernika 7
oraz dla budynku wielorodzinnego przy ulicy Skłodowskiej – Curie 14 w Lubinie”.