Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
dla budynku Siedziby Centrum Działań Twórczych przy
Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.”