Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (28.03.2023 r.)”
na: „Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2023r. do 30.04.2024r.”