na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej w okresie od 01.12.2023 r. do 31.05.2025 r.