tel. (076) 74 98 293


Aby podłączyć się do sieci ciepłowniczej należy złożyć Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
Kompletny, wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie spółki lub przesłać pocztą. wniosek

___________________________________________
Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą. pobierz treść(pdf)

Wzór oświadczenia dla odbiorcy ciepła:
Art.4 ust.1 pkt.2, pkt.3 (pdf)
Art.4 ust.1 pkt.4 (pdf)