Kontrast
Czcionka

Serwis Ciepłowniczy
720 821 777

Pogotowie cieplne
660 619 333

Przerwy w dostawie

Przerwa w dostawie czynnika grzewczego

Dodano: 07/09/2023

MPEC TERMAL S.A. w Lubinie informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej należącej do WPEC Legnicy, w rej. ul.[...]