Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie przedstawia informację nt. wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczych, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorców końcowych. Wskaźnik WPc określono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3, do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Powyższa dana dostępna jest w załączniku: