Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie przedstawia sprawozdanie za rok 2023, z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.