Z uwagi na zwiększone zagrożenie zakażenia bakteriami typu Legionella sp służby techniczne MPEC TERMAL w dniach 30.08.2023 – 04.09.2023 planują przeprowadzenie dezynfekcji termicznych – wygrzania instalacji wewnętrznych ciepłej wody użytkowej Odbiorców Spółki.

Zarządcy budynków zostaną poinformowani o czasie podania przez służby Spółki zwiększonego parametru temperatury wymaganej do wykonania dezynfekcji (wygrzania instalacji w temp. min 65 st. C).

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella.

https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella–zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella–zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2