Jako uczestnik programu CIEPŁO SYSTEMOWE otrzymaliśmy certyfikat „Ten, który zmienia polski przemysł”
oraz Godło „Teraz Polska”.