tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333Aktualne cenniki taryfowe


Uwaga!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A.
Lubinie wprowadza z dniem 01.06.2021r. decyzją Prezesa URE
nr OWR.4210.43.2020.208.XV.AM z dnia 27 kwietnia 2021r.,nową taryfę dla ciepła.  


Tutaj można pobrać plik z obowiązującą taryfą: TARYFA 2021


Tutaj można pobrać cennik na dostawę ciepła z gazowego lokalnego źródła ciepła


Tutaj można pobrać cennik na dostawę ciepła z lokalnego źródła ciepła typu powietrzna pompa ciepła.


Uwaga!

W związku ze zmianą taryfy przez WPEC w Legnicy S.A., informujemy naszych Klientów, że zgodnie z p.4.2. taryfy MPEC TERMAL S.A. w Lubinie, rozliczenia będą uwzględniały zmianę cen ustaloną w taryfie dostawcy ciepła.