tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333

Aktualne ogłoszenia

(31.08.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 399 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(15.03.2021r.) ZAPROSZENIE:
„Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie
zwołuje w trybie art. 400 Kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(17.12.2020r.) WEZWANIE:
„Piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(07.12.2020r.) WEZWANIE:
„Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(13.11.2020r.) WEZWANIE:
„Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(29.10.2020r.) WEZWANIE:
„Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(30.09.2020r.) WEZWANIE:
„Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)