tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333Aby podłączyć się do sieci ciepłowniczej należy
złożyć Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
Kompletny, wypełniony wniosek można złożyć
osobiście w siedzibie spółki lub przesłać pocztą.

wniosek