tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333

Aktualne ogłoszenia

(07.11.2018r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(03.08.2018r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (16.07.2018r.)”
na: „Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
w budynku przy ulicy Bema 1 w Lubinie.”
- pobierz Informacje (pdf)


(16.07.2018r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
w budynku przy ulicy Bema 1 w Lubinie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(04.04.2018r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (12.03.2018r.)”
na: „Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.”
- pobierz Informacje (pdf)


(12.03.2018r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(09.11.2017r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(25.10.2017r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2017r”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 - aktualizacja (pdf)


(03.04.2017r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (15.03.2017r.)”
na: „Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.”
- pobierz odpowiedzi (pdf)


(24.03.2017r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (15.03.2017r.)”
na: „Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.”
- pobierz odpowiedzi (pdf)
- pobierz mapa(pdf)


(15.03.2017r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(23.11.2016r.) KOMUNIKAT
Restrukturyzacja Spółki

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(20.10.2016r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(17.10.2016r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2016r”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (pdf)


(15.07.2016r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:
„Świadczenie usług w zakresie eksploatacji infrastruktury
ciepłowniczej MPEC „Termal” S.A. w Lubinie
w okresie od 2016-10-01 do 2019-05-31”.

SIWZ dostępny drogą mailową, po zgłoszeniu
chęci uczestniczenia w przetargu
na adres termal@termal.pl lub w siedzibie firmy.


(08.03.2016r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2016r. do 30.04.2017r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(09.02.2016r.) OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A.
w Lubinie informuje, że w związku z awarią elektrociepłowni
została wstrzymana dostawa energii cieplnej.
- Informacje dodatkowe (pdf)

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

(06.11.2015r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(19.10.2015r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2015r”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (pdf)


(06.08.2015r.) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w postępowaniu na zadanie “Dostawa urządzeń do
uzdatniania ciepłej wody użytkowej w węzłach
ciepłowniczych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” w Lubinie”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(13.07.2015r.) Zaproszenie do składania ofert na zadanie:
„Dostawa urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
w węzłach ciepłowniczych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” w Lubinie”.
- pobierz załącznik (pdf)


(18.06.2015r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie 2 węzłów
ciepłowniczych dla MPEC „Termal” S.A. w Lubinie”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(09.06.2015r.) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(18.03.2015r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2015r. do 30.04.2016r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(19.11.2014r.) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W postępowaniu na zadanie
„Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(03.11.2014r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej”.

- pobierz treść ogłoszenia (zip)


(16.10.2014r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2014r”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(11.09.2014r.) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W postępowaniu na zadanie
„Dostawa, montaż i uruchomienie
systemu zdalnego sterownia siecią ciepłowniczą
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(25.08.2014r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZENIA O PRZETARGU (11.08.2014r.)” na:
„Dostawa, montaż i uruchomienie
systemu zdalnego sterownia siecią ciepłowniczą
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(11.08.2014r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie
systemu zdalnego sterownia siecią ciepłowniczą
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (zip)


(04.08.2014r.) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W postępowaniu na zadanie
„Dostawę, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych dla MPEC „Termal” S.A. w Lubinie”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(15.07.2014r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Dostawę, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych dla MPEC „Termal” S.A. w Lubinie”.
- pobierz treść ogłoszenia (zip)


(06.06.2014r.) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W postępowaniu na zadanie
„Budowa magistrali ciepłowniczej w ramach
projektu: Budowa sieci dystrybucji ciepła
przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(06.06.2014r.) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W postępowaniu na zadanie
„Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(16.05.2014r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZEŃ O PRZETARGU (05.05.2014r.)” na:
„Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
oraz na:
„Budowa magistrali ciepłowniczej w ramach
projektu: Budowa sieci dystrybucji ciepła
przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(15.05.2014r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZEŃ O PRZETARGU (05.05.2014r.)” na:
„Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
oraz na:
„Budowa magistrali ciepłowniczej w ramach
projektu: Budowa sieci dystrybucji ciepła
przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik (zip)


(09.05.2014r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZENIA O PRZETARGU (05.05.2014r.)” na:
„Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz przedmiar robót sieci rozdzielcze
  i przyłącza preizolowane (pdf)


(09.05.2014r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZENIA O PRZETARGU (05.05.2014r.)” na:
„Budowa magistrali ciepłowniczej w ramach
projektu: Budowa sieci dystrybucji ciepła
przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz przedmiar robót sieci magistralne (pdf)


(05.05.2014r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy
w ramach projektu: Budowa sieci dystrybucji
ciepła przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (zip)


(05.05.2014r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Budowa magistrali ciepłowniczej w ramach
projektu: Budowa sieci dystrybucji ciepła
przez MPEC TERMAL S.A. w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (zip)


(16.04.2014r.) OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” S.A.
w Lubinie informuje, że w związku z awarią sieci
cieplnej Dn-500 w rejonie ulicy Jarzębinowej
należącej do WPEC w Legnicy S.A. dnia 16.04.2014r.
została wstrzymana dostawa energii cieplnej
do obiektów na osiedlu :
• Ustronie IV,
• Ustronie II,
• Przylesie,
• Polne,
• Wyżykowskiego.

Przewidywany termin usunięcia awarii
to 17.04.2014r. godziny popołudniowe.

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.


(07.04.2014r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „Zaproszenia do składania ofert (12.03.2014r.)” na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2014r. do 30.04.2015r.”

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(12.03.2014r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2014r. do 30.04.2015r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(06.03.2014r.) INFORMACJA
Oferta zbycia pakietu akcji Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej "TERMAL" w Lubinie.
- pobierz ofertę (pdf)


(29.10.2013r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej”.

- pobierz SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 3 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 4 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 5 do SIWZ (pdf)


(21.10.2013r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2013r”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(30.09.2013r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZENIA O PRZETARGU (18.09.2013r.)”
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie 4 węzłów
ciepłowniczych dla MPEC "Termal" S.A. w Lubinie.”

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(18.09.2013r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:
„Dostawa, montaż i uruchomienie 4 węzłów
ciepłowniczych dla MPEC "Termal" S.A. w Lubinie.”

- pobierz SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 3 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 4 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 5 do SIWZ (pdf)


(10.09.2013r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:
„Przebudowę ciepłociągu dla budynku D-5
przy ul. Skłodowskiej – Curie 50 w Lubinie.”

SIWZ wraz z załącznikami dostępny drogą mailową,
po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w przetargu
na adres termal@termal.pl lub w siedzibie firmy.


(11.07.2013r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:
„Świadczenie usług w zakresie eksploatacji infrastruktury
ciepłowniczej MPEC „Termal” S.A. w Lubinie
w okresie od 2013-09-01 do 2016-05-31”.

SIWZ dostępny drogą mailową, po zgłoszeniu
chęci uczestniczenia w przetargu
na adres termal@termal.pl


(04.04.2013r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2013r. do 30.04.2014r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(02.04.2013r.) Zaproszenie do składania ofert.
MPEC „Termal” S.A. w Lubinie zaprasza
do składania ofert na „Demontaż węzłów ciepłowniczych”.
- pobierz treść ogłoszenia (jpg)
- harmonogram (jpg)


(20.03.2013r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 11 miesięcy”.
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(13.03.2013r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 11 miesięcy”.
- pobierz treść ogłoszenia (jpg)


(12.03.2013r.) INFORMACJA
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (jpg)


(01.03.2013r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (jpg)


(28.02.2013r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (jpg)


(27.02.2013r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie”.
unia
- pobierz treść ogłoszenia (jpg)


(22.02.2013r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „OGŁOSZENIE O PRZETARGU (19.02.2013r.)”
na: „Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy”.

Zmiana dotyczy
„okresu kredytu na okres 11 miesięcy”.


(19.02.2013r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy”.
SIWZ dostępny drogą mailową, po zgłoszeniu
chęci uczestniczenia w przetargu
na adres termal@termal.pl


(19.02.2013r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów
ciepłowniczych w zasobach SM Ustronie IV w Lubinie”.
unia
- pobierz SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 3 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 4 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik nr 5 do SIWZ (pdf)
- pobierz załącznik do SIWZ strona tytułowa (pdf)


 

Archiwum ogłoszeń