tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333

Aktualne ogłoszenia

(16.09.2021r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(13.05.2021r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawę, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Słowiańskiej 12 oraz dla budynku żłobka
przy ulicy Cedyńskiej 13 w Lubinie.”

SIWZ dostępny drogą mailową, po zgłoszeniu
chęci uczestniczenia w przetargu
na adres termal@termal.pl lub w siedzibie firmy.


(22.12.2020r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawę węzła ciepłowniczego wraz z projektem
budowlanym oraz uzgodnieniem niniejszego projektu
w WPEC S.A w Legnicy, dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Jana Pawła II
(dz.1292,obr.003, m. Lubin) w Lubinie. ”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(04.11.2020r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(19.11.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
wraz z projektem budowlanym, dla budynku użyteczności
publicznej przy ulicy Kukuczki 39 w Lubinie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(04.11.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)


(23.10.2019r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(20.08.2019r.) UWAGA! - Informacje dodatkowe
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT”
na: „Przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku
D-17 przy ul. Skłodowskiej 70 w Lubinie typu zmieszania
pompowego na układ wymiennikowy.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(19.08.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku D-17 przy ul. Skłodowskiej 70 w Lubinie typu zmieszania pompowego na układ wymiennikowy.”
- pobierz SIWZ (pdf)
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (pdf)


(19.08.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku ZUS przy ul. Drzymały 12 w Lubinie typu zmieszania pompowego na układ wymiennikowy.”
- pobierz SIWZ (pdf)
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)
- pobierz załącznik nr 1 (pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (pdf)


(17.07.2019r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Świadczenie usług w zakresie eksploatacji
infrastruktury ciepłowniczej MPEC „Termal” S.A. w Lubinie
w okresie od 2019-10-01 do 2022-05-31”.

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(27.05.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Niwelacja terenu działki geodezyjnej
nr 146/547 obręb 9 miasta Lubina wraz z usunięciem
istniejącego drzewostanu i załatwieniem
formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia
na usunięcie istniejącego drzewostanu.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(27.05.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawa urządzeń niezbędnych do przebudowy
węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Lubina
wg. załącznika nr 1.”
- pobierz treść ogłoszenia wraz z załącznikiem (pdf)


(26.03.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2020r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(07.11.2018r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(03.08.2018r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (16.07.2018r.)”
na: „Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
w budynku przy ulicy Bema 1 w Lubinie.”
- pobierz Informacje (pdf)


(16.07.2018r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
w budynku przy ulicy Bema 1 w Lubinie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(04.04.2018r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (12.03.2018r.)”
na: „Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.”
- pobierz Informacje (pdf)


(12.03.2018r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


 

Archiwum ogłoszeń