tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333

Aktualne ogłoszenia

(27.05.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Niwelacja terenu działki geodezyjnej
nr 146/547 obręb 9 miasta Lubina wraz z usunięciem
istniejącego drzewostanu i załatwieniem
formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia
na usunięcie istniejącego drzewostanu.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(27.05.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawa urządzeń niezbędnych do przebudowy
węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Lubina
wg. załącznika nr 1.”
- pobierz treść ogłoszenia wraz z załącznikiem (pdf)


(26.03.2019r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2020r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(07.11.2018r.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na: „Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac
instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej

- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(03.08.2018r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (16.07.2018r.)”
na: „Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
w budynku przy ulicy Bema 1 w Lubinie.”
- pobierz Informacje (pdf)


(16.07.2018r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Dostawę, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego
w budynku przy ulicy Bema 1 w Lubinie.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


(04.04.2018r.) UWAGA! - zmiana
Dotyczy „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (12.03.2018r.)”
na: „Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.”
- pobierz Informacje (pdf)


(12.03.2018r.) Zaproszenie do składania ofert na:
„Ubezpieczenie mienia Spółki oraz od odpowiedzialności
deliktowej na okres od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.”
- pobierz treść ogłoszenia (pdf)


 

Archiwum ogłoszeń