tel. (076) 749 82 93
fax (076) 749 82 98
dyspozytor 660 619 333

Smog nad miastem - Monitoruj stan powietrza w naszym mieście.


Dane adresowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “Termal”
Spółka Akcyjna w Lubinie

 

ul.Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie

e-mail: termal@termal.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek, 07:00 - 15:00

Telefony:

sekretariat Zarządu: (076) 7498-293
fax: (076) 7498-298
Pełnomocnik Zarządu-Prokurent: (076) 7498-295
Dyrektor Techniczny: (076) 7498-266
Kierownik Działu Eksploatacji: (076) 7498-306
Stanowisko ds. Organizacji i Kadr: (076) 7498-293
Kierownik Działu Sprzedaży: (076) 7498-291
Rozliczenia z Odbiorcami: (076) 7498-267
Stanowisko ds. Planowania, Analiz i Zamówień: (076) 7498-290
Główny Księgowy: (076) 7498-363

Obsługa Klienta mieści się na II piętrze przy ul. Tysiąclecia 3
w Lubinie.


Wszelkie dane dotyczące zafakturowanego zużycia energii cieplnej uzyskać można pod numerem tel. (076) 7498-267,
a informacje o zaległościach w spłacie zobowiązań -
pod numerem tel. (076) 7498-301.


UWAGA!

 Numer
Pogotowia Ciepłowniczego

dla klientów
MPEC "TERMAL" S.A.

660 619 333